– Vi har uttrykt bekymring som følge av flere ulykker og hendelser i fjor. Vi ser at det er mange endringer på en gang, og at det er behov for å sette sikkerheten høyt på agendaen, sier Petroleumstilsynets direktør Anne Myhrvold til P4.

Tilsynet har økt kontrollvirksomheten både på land og på norsk sokkel.

Også Arbeidstilsynet trapper opp kontrollene som følge av oljekrisen.

– Den siste tiden har antall bekymringsmeldinger økt, og vi har derfor en satsing som går på omstilling i olje- og gassektoren, sier tilsynets regiondirektør på Vestlandet, Borghild Lekve.