Oljeselskapenes iver etter å kutte kostnader går på bekostning av fremdrift og valg av tekniske løsninger til de store utbyggingene som kommer på norsk sokkel.

Det er ett av budskapene Petoro formidlet til Tord Lien og Olje- og energidepartementet gjennom sin ekstraordinære generalforsamling i forrige uke.

«En utvikling fra verdibaserte beslutningskriterier til større vekt på økonomisk robusthet uttrykt gjennom balansepris utfordrer fremdrift og løsningsvalg i flere prosjekter. Petoro erfarer et betydelig trykk for å etablere konseptløsninger som er minst mulig kapitalintensive. Dette rammer spesielt prosjekter i modne felt som er marginalt lønnsomme i sin natur og de store prosjektene Johan Sverdrup fase 2 og Johan Castberg», skriver Petoro i dokumenter Offshore.no har fått tilgang til.

I tillegg til de to nevnte, peker Snorre 2040 seg ut som en utfordring. Her har Petoro brukt 2015 på «uavhengig teknisk og kommersielt arbeid», altså studier som ikke er finanisert av eierskapet, men av selskapet alene.

«Utviklingen på kort og mellomlang sikt vil sannsynligvis føre til at Petoros innsats blir like mye knyttet til verdisikring som verdiskaping av porteføljen.»

OD liker ikke Subsea-Snorre
Offshore.no har tidligere skrevet at Statoil leter etter rimeligere alternativer for å videreutvikle Snorre-feltet, noe myndighetene ikke liker.

Ifølge dokumenter Offshore.no har fått tilgang til, vurderes nå en løsning basert på subseabrønner opp mot den opprinnelige planen om å bygge en ny plattform, Snorre C.

“Utbyggingsløsningen for Snorre 2040 må ha robusthet og fleksibilitet til å kunne håndtere reservoarusikkerhet og realisere det betydelige ressurspotensialet . Utredninger av nødvendige tiltak for å sikre en optimal ressursutnyttelse gjennom hele driftsforløpet ,må gjennomføres og dokumenteres. Dette inkluderer forutsetninger og løsninger lagt til grunn for fremtidig brønnbehov og brønnintervensjoner, produksjonsprofiler og anleggsløsninger”, understreket Oljedirektoratet i et brev til Statoil og resten av partnerskapet i Snorre-lisensene.

Kan miste lisensen
Konflikten mellom oljeselskaper og myndigheter spisses dermed ytterligere, og dersom OD og OED ikke er fornøyd med valgene som blir tatt, risikerer eierne å bli fratatt lisensene.

– Det er betydelige ressurser igjen i Snorre­feltet. Departementet har nylig forlenget konsesjonstiden til den ene utvinningstillatelsen i Snorre­feltet, til slutten av 2016. En videre forlengelse utover dette forutsetter at rettighetshaverne gjennomfører de nødvendige tiltak for å sikre optimal ressursutnyttelse for Snorre, sa kommunikasjonssjef Håkon Smith ­Isaksen i Olje- og energidepartementet til Offshore.no i mai.

Godt nok?
Også på Johan Castberg-utbyggingen jobber Statoil hardt for å kutte kostnadene. Selskapet vurderer blant annet å bygge en produksjonsplattform eller flyter etter DNV GL- og ikke Norsok-standard.

Ifølge bransjekilder Offshore.no har vært i kontakt med representerer DNV GL-standardene i større grad et godt-nok-nivå. Mens Norsok-standarder på funksjonelt nivå åpner for mer prosjektspesifikke krav.

Planen for Castberg er fortsatt å ta en beslutning om videreføring, inkludert konseptvalg, i andre halvår 2016, med forventet investeringsbeslutning i 2017.

Myndighetene vil ha oljeterminal
Tirsdag meldte NTB at Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) gir styringssignaler som åpner opp for en felles terminalløsning for flere oljefelter på Veidnes utenfor Nordkapp.

Norge har vært i dialog med ESA om det å gi skattefordeler til Castberg-utbyggingen er å betrakte som ulovlig statsstøtte. Men lang saksbehandlingstid gjør at OED ikke ønsker å gå videre med denne prosessen.