I sterke vindkast med orkan styrke ble en skapdør på et oppbevaringsskap blåst av på Petrojarl Knarr.

Døren ble blåst over rekken og skled ned mellom skrog og rømningstunnell og videre langs et skott, for så å lande nede på tankdekk.

Den 10 kilo tunge døren falt cirka 6 meter i vindkastene 30. desember som var på 95 knop, viser en melding til Petroleumstilsynet.

Ifølge meldingen er det sjelden eller aldri personell i området hvor hendelsen skjedde.

Uteområdet ellers var avstengt på grunn av uværet og døren ble funnet under en områdeinspeksjon.