Det fusjonerte selskapet skal hete Optime Subsea Services.

Administrerende direktør blir Jan-Fredrik Carlsen, som hadde samme rolle i Optime Subsea Services. Det sammenslåtte selskapet vil ha nær 20 ansatte og ser allerede for seg en omsetningsøkning sammenliknet med fjorårets 54 millioner kroner. De fire gründerne bak Optime Subsea Services fortsetter i sentrale lederstillinger i det sammenslåtte selskapet.

Virksomhetene samlokaliseres i Telemark Teknologipark på Notodden. Selskapet har i tillegg kontor i Houston, USA.

Spare tid og kost

– Oljeindustrien står ovenfor store utfordringer med lav oljepris og høye kostnader.  Vi har stor tillit til gründerne bak Optime Subsea Services og teknologien de har utviklet. Teknologien kan potensielt spare operatører for betydelig tid og kostnader. Det modulære systemet kan imøtekomme behovet for kostnadsbesparelser i alle faser av et felts levetid, sier Kjetil Holta, eier og styreleder i Holta Invest AS.

Optime Subsea Services så tidlig et behov for mer kostnadsoptimale løsninger for oljeindustrien. Selskapets innovasjon går ikke bare på utvikling av ny teknologi, men også hvordan best utnytte eksisterende komponenter.

– Løsningene til Optime Subsea Services representerer i stor grad eksisterende teknologi som er satt sammen annerledes, basert på rimeligere og standardisert komponenter. I tillegg til å være kostnadsbesparende skal disse løsningene gi langt mer robuste og sikre operasjoner.  Vi har stor tro på dette og håper operatørene er modne for å vurdere nye løsninger, fortsetter Holta.

– Utnytte potensialet

Telemark Technologies er en spesialisert leverandør av trykktanksystemer for testing av undervannsteknologi. Selskapet har også utviklet en pumpe for subseaapplikasjoner og innehar betydelig kompetanse innenfor engineering, sammenstilling og testing av subseautstyr.

– Vi skal også utnytte det kommersielle potensialet som ligger i Telemark Technologies eksisterende produktportefølje, som blant annet subseapumpen og trykktanken deres. Disse systemene er teknisk avanserte med internasjonalt potensial, sier Jan-Fredrik Carlsen, administrerende direktør.

Det nyfusjonerte Optime Subsea Services vil i tillegg bli nest største aksjonær i Berget AS. Berget AS har nettopp gjennomført en sammenslåing med tre andre selskaper: Telemark Technologies’ fabrikasjonsavdeling, IDEA Kompetanses elektroavdeling og Westcontrol Notodden AS.

– Kombinasjonen av Optimes løsninger, engineering-kompetansen til Telemark Technologies og maskinerings- og elektronikk-kapasiteten hos Berget AS gir oss spennet vi trenger for å kunne satse og levere globalt umiddelbart, sier Carlsen.   

Teknologien

Optime Subsea Services har utviklet et modulbasert system for brønnkomplettering som de kaller «multiCompletionSystem» (mCS). Som resultat av fusjonen har selskapet startet byggingen av systemet. Det betyr at man allerede i løpet av 2017 vil kunne tilby kombinerte og vesentlig mer kostnadseffektive tjenester innen brønntilgang.

– Det er ett system som består av flere moduler. På grunn av modulariteten – altså de ulike byggeklossene – kan det samme systemet håndtere alle faser av et felts levetid, fra installasjon til plugging av brønner. Modulene våre kan sikre besparelser på 1-2 millioner dollar på installasjon av hvert vertikale juletre og 7-12 millioner dollar ved nedstegning av hver brønn. «mCS»-systemet er faktisk det første som muliggjør permanent plugging og nedstengning av subseabrønner fra fartøy uten bruk av rigg. Det inkluderer sikring og plugging av brønnen samt fjerning av ventiltreet og brønnhodet, sier Jan-Fredrik Carlsen.

To av modulene i Optime Subsea Services’ brønnkompletteringssystem, multiCompletionSystem, er installasjon og work-over modulen «Light Completion Intervention System» og et «Remote Operated Completion System».

Light Completion Intervention System-modulen (LCIS) kan gi opptil 80 prosent tids- og kostnadsbesparelser på installasjon av brønnventiler på havbunnen sammenliknet med tradisjonelle løsninger. Det inkluderer mulighet for å installere og starte produksjon fra havbunnsbrønn fra et fartøy i stedet for fra rigg.

Remote Operated Completion System (ROCS) er en modul for å installere og trekke tubing hanger og produksjonsrør. ROCS kommuniserer trådløst med en styringsmodul i det marine stigerøret som eliminerer behovet for navlestreng fra havoverflaten ned til havbunnen. Historisk sett har oljebransjen slitt med skader og nedetid relatert til slike operasjoner, noe ROCS løser.

– Dagens marked er preget av færre nye brønner og større fokus på intervensjon for økt utvinning fra produserende felt. Modulen vi nå bygger tilbyr nettopp økt utvinning fra eldre brønner. I tillegg har vi valgt å imøtekomme internasjonale operatørers behov for nedstengning av brønner. Sistnevnte er en ren kostnad, og vårt system vil redusere operatørenes utgifter med 60 prosent, avslutter Carlsen.