Regjeringen oppdaterer sin definisjon av iskanten slik at de aller nordligste blokkene i Barentshavet kan tildeles. Miljøorganisasjonene varsler søksmål.

Den nye definisjonen kommer i den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten og baserer seg på nye råd fra Norsk Polarinstitutt.

– Jeg har nettopp kommet tilbake fra Polhavet og fra forskningsskipet Lance som ligger innefrosset i isen nord for Svalbard. Jeg har fått oppleve den faglige grundigheten og tyngden som Norsk Polarinstitutt og internasjonale forskningsmiljøer legger i sin forskning på klimaendringene, sier miljøvernminister Tine Sundtoft (H).

En samlet miljøbevegelse raser mot den nye definisjonen som åpner opp for at oljebransjen kan gå lenger nord enn noen gang.

* Iskanten er av regjeringen forstått som grensen for områder der det er mer enn 30 prosents sannsynlighet for sjøis i april måned.

* Iskanten er biologisk viktig, ikke minst fordi det foregår en intens produksjon av planteplankton. Dyreplankton, fisk, sjøpattedyr og sjøfugl utnytter dette, og samles rundt iskanten.

* I samarbeidsavtalen mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre slås det fast at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet eller konsekvensutredning i havområdene ved iskanten.

* Fredag ble nye beregninger med ferskere tall for isutbredelsen innbakt i den oppdaterte forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet. De nye beregningene flytter iskanten nord for området som er åpnet for petroleumsvirksomhet.

(Kilder: NTB, Norsk Polarinstitutt, Klima- og miljødepartementet)