Ifølge Dagens Næringsliv besluttet styret i selskapet å begjære oppbud under et møte søndag, og det gikk selv til skifteretten.

Selskapet oppgir å ha 298 millioner dollar i gjeld og eiendeler for 288 millioner dollar. “Men verdien er en vesentlig mindre, blant annet fordi mye av eiendelene består av konserninterne fordringer, og hele konsernet nå er i en gjeldsforhandlingssituasjon”, står det i kjennelsen fra Oslo byfogdembete.

Advokat Håvard Wiker er oppnevnt som bostyrer.

– Det er usikkert hva som skjer med de ansatte, sier han til DN.

Emas AMC er subseakonstruksjonsdivisjonen til EMAS. AMC står for Aker Marine Contractors, en virksomhet som ble kjøpt fra Aker Solutions for noen år siden, skriver E24.