En ny rapport konkluderer med at billigere solkraft og elektriske kjøretøyer vil redusere behovet for olje og kull, skriver E24.

I 2050 vil solenergi står for 29 prosent av verdens energiproduksjon og ha faset ut kullbasert energiproduksjon på veien.

På veiene vil mer enn to tredjedeler av kjøretøyene være elektrisk drevne.

Og sist men ikke minst, sett med oljenasjonen Norges øyne, vil oljeetterspørselen toppe i 2020.