Mandag ga olje- og energiminister Terje Søviknes oljeselskapene mulighet til å søke på hele 102 nye blokker på norsk sokkel. 92 av dem ligger i Barentshavet og nesten halvparten nord for Norges nordligste oljefunn Wisting.

Fakta

24. konsesjonsrunde

  •  Olje- og energiminister Terje Søviknes lyste mandag ut 102 blokker i 24. konsesjonsrunde, ni i Norskehavet og 93 i Barentshavet.
  •  Utlysningene er basert på nominasjoner fra 22 oljeselskaper.
  •  Oljeministeren varsler at det i løpet av våren vil komme nye såkalte TFO-utlysninger -“Tildeling i forhåndsdefinerte områder” – der det også vil komme nye leteblokker i mer utforskede deler av Barentshavet.
  •  Oljeselskapene får dermed tilgang til en bredere meny enn noen gang i Barentshavet. Høringsfristen er satt til 2. mai.

Fem av leteblokkene strekker seg så langt som mulig inn mot 65-kilometersbeltet rundt Bjørnøya, der det i henhold til forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ikke tillates petroleumsvirksomhet.

– Viktig med bredde

Oljebransjen lovpriser det den kaller en offensiv utlysning, og sier seg overbevist om at interessen vil være stor når menyen av leteområder utvides.

-Det et selvstendig poeng at vi skal ha selskaper som tenker forskjellig og som leter på forskjellig måte. Da er det viktig at det er stor bredde i blokkene som er tilgjengelige. Norsk sokkel må være konkurransedyktig og attraktiv også for de store internasjonale aktørene, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Også det nordnorske leverandørnettverket PetroArctic sier seg godt fornøyd med utlysningene.

-Med så mange leteblokker på menyen, er jeg overbevist om at vi vil få mange spennende søknader. Skal det norske oljeeventyret fortsette, er vi helt avhengige av at Barentshavet innfrir, sier direktør Kjell Giæver.

-Desperat forsøk

Ikke overraskende reagerer miljøbevegelsen kraftig på utlysningene.

-Dette er helt vilt. Søviknes teppebomber både Barentshavet, Iskanten og Bjørnøya med nye oljefelt helt uten hensyn til klima eller miljøkonsekvenser, sier Greenpeace-leder Truls Gullowsen til NTB.

Han ser de rekordmange utlysningene som et desperat forsøk fra regjeringen på å gjøre Barentshavet mer attraktivt for flere oljeselskaper. Også Bellona reagerer kraftig på at regjeringen vil la oljeindustrien omringe Bjørnøya.

-Det er fullstendig galskap å lyse ut 93 leteblokker i Barentshavet. Regjeringen er tydeligvis ivrige etter å kaste statlige penger over bord, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Bredt ut i Barentshavet

I 24. runde utlyses i tillegg nye blokker i Barentshavet sørøst og inn mot grenselinjen mot Russland, i det som var omstridt område fram til grenselinjen mot Russland ble trukket i 2010.

-23. runde var mer spesifikt rettet mot Barentshavet Sørøst. Nå går vi mye tyngre ut mot hele Barentshavet, i tillegg til dypvannsområdet i Norskehavet, sier oljeministeren til NTB.

Utlysningene sendes nå ut på høring med høringsfrist 2. mai.