Når transaksjonen er gjennomført, blir eierandelen i lisens 316 som følger: Repsol (operatør) 60%, Lotos 20%, Kufpec 10% og OKEA 10%.

Okea har allerede inngått avtale om kjøp av Repsols andel, men dette forutsetter at selskapet får godkjent en utbyggingsplan for reutviklingen av feltet.