Det var på et oljeseminar i regi av Norsk Petroleumsforening i Stavanger tirsdag at Borten Moe fortalte om kjøpet på litt over en halv prosent i Ivar Aasen – feltet som totalt skal produsere mer enn 200 millioner fat olje.

Selger er OMV, men partene går ikke ut med prisen på transaksjonen.

– Nå blir vi vel Norges minste oljeprodusent med rundt 400 fat dagen, sier Borten Moe med et smil.

– Kjenner feltet godt
Okeas store prosjekt er å få på plass planen for utbygging og drift av Yme.

Det tidligere skandalefeltet skal være i produksjon igjen mot slutten av 2018 og Okea har som mål å levere plan for utbygging og drift i løpet av fire til seks måneder, sier Borten Moe nå.

Men det blir altså ikke fra Yme at Okeas første olje skal hentes ut, derimot på Ivar Aasen hvor Det norske er operatør. Plattformdekket kom på plass i sommer og det nærmer seg produksjonsstart med raske skritt.

Flere av nøkkelpersonene i Okea har sin bakgrunn fra Det norske.

– Dermed er dette en utbygging vi kjenner godt. Den er solid og svært interessant for oss å bli med på av flere grunner, sier Borten Moe.

– Vil gi Okea viktig erfaring
Til Sysla utdyper den tidligere olje- og energiministeren hvorfor kjøpet i Ivar Aasen er viktig for Okea, som totalt har 200 millioner dollar å investere på norsk sokkel.

– Vi er ikke et leteselskap, og det er viktig for organisasjonen vår å få erfaring fra sluttfasen av en utbygging som snart er i produksjon. Og selv om vår andel er liten, er det bra for oss å få en viss kontantstrøm fra produksjon allerede nå, sier Borten Moe.

– Dessuten det viktig å vise både myndigheter og andre selskaper at vi kan ta vårt ansvar som partner, legger Borten Moe til.

Siden Okea ikke er et leteselskap, og dermed ikke nyter godt av refusjonsordningene i skattesystemet for leting etter olje og gass, er det også viktig for selskapet å få inntekter fra produksjon som kan skrives av mot løpende kostnader.

– Flere småselskaper i driftsfasen
– Vurderer dere å øke eierandelen i Ivar Aasen ytterligere?

– Det vil jeg ikke avvise, sier Borten Moe som understreker at det er viktig for selskaper som Okea å optimalisere porteføljen innenfor skattesystemet.

– Det er mye kapital fra privat equity-selskaper på vei inn på norsk sokkel, og mens skattesystemet så langt har vært gunstig for små leteselskaper, er det på tide at myndighetene også gir større insentiver til mindre selskaper som vil bli med på drift og utbygging. Jeg tror vi vil se et helt annet aktørbilde på norsk sokkel om fem år, med flere småselskaper som deltakere i produserende felt. Myndighetene bør se verdien av å få inn flere aktører med god egenkapital som kan supplere de tradisjonelle, store selskapene, mener Borten Moe.

Departementet venter på avtalen
Hos Olje- og energidepartementet får Sysla opplyst at myndighetene fortsatt ikke har noen transaksjon mellom Okea og Repsol til behandling, men «er kjent med at selskapene arbeider med en overdragelsesavtale for Yme».

Repsol var operatør for Yme, og overdragelsesavtalen må være på plass før Okea kan bli prekvalifisert som operatør på norsk sokkel, og dermed kan levere PUD-en for «nye» Yme.