I april skrev Offshore.no at Zidane-eierne hadde fått et ultimatum av Olje- og energidepartementet; levér utbyggingsplan for feltet innen 2. august, ellers ryker lisensen.  Nå bekrefter departementet at fristen er utsatt.

– Zidane er et viktig utbyggingsprosjekt i Norskehavet som departementet følger nært. Det arbeides godt i partnerskapet med utbyggingsplanen for funnet. For at selskapene skal kunne få på plass et godt grunnlag for sin investeringsbeslutning har departementet nylig forlenget fristen for innlevering av utbyggingsplan til 3. oktober 2016, sier kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaken i Olje- og energidepartementet.

Det var nyhetsbyrået Reuters som først skrev at Dea Norge ikke ville levere inn PUD innen 2. august.

Forklaringen er at Statoil, som opererer Heidrun-plattformen som Zidane skal knyttes til, ønsker å gå en ny runde med leverandørene for å oppnå bedre priser på kontraktene som skal tildeles.

Mer om myndighetenes økte press på oljeselskapene får du i denne podcasten: