– OD ønsker å kartlegge potensialet for IOR ved hjelp av såkalte avanserte metoder – det betyr alle andre metoder enn flere brønner, vann- og/eller gassinjeksjon, som for eksempel polymer, sier Tomas Mørch, underdirektør for utbygging og drift.

– Vi har nå fått svar fra de fleste selskapene og vi er i ferd med å evaluere svarene for å kunne beregne mulige volumer.

OD akter å bruke resultatene i sin oppfølging av feltene.