Dagens Næringsliv skriver at mens tradisjonelle oljeselskaper krymper investeringsbudsjettene, øyner nye aktører muligheter. Såkalte oppkjøpsfond, også kalt private equity- eller PE-fond, står nå bak et titall nye aktører på norsk sokkel.

Pandion er det siste nye initiativet av denne typen, eid av PE-fondet Kerogen. En håndfull norske oljeveteraner kan nå gå i gang med å kjøpe lisensandeler, med mellom 100 og 300 millioner dollar i ryggen.

– Kerogen er et PE-fond som er spesialisert på olje og gass oppstrøms, og som investerte i to oljeselskaper på britisk sokkel i 2015 og 2016. Vi er deres første satsing på norsk sokkel, sier Pandion-sjef Jan Christian Ellefsen.

Ifølge avisen finnes det et titall lignende aktører som posisjonerer seg ved å trekke lodd i det norske oljelotteriet. Samlet kan disse nykomlingene kalle på oppimot 20 milliarder dollar i fondskapital. Dette tallet er basert på et anslag med utgangspunkt i den offisielle informasjonen om kommittert kapital. Det vil si rammen for den egenkapitalen selskapene har stilt til rådighet. I tillegg tar oljeselskapene opp lån.

– Når mange vil selge, er det interessant å være på kjøperen. PE-kapital er på jakt etter gode kjøp. Det er lettere å gjøre gode kjøp når det er mange selgere, sier finansdirektør i Origo, Ørjan Gjerde.