Bom på Odden.

Statoil fant ikke det sorte gull, da de boret etter dette 10 kilometer sørøst for Peon-funnet i Nordsjøen i Odden-prospektet.

Brønnen, i lisens 318, påtraff Balderformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, men brønnen var tørr. Seleformasjonen ble ikke påtruffet, melder Oljedirektoratet.

Brønnen er den andre letebrønnen i lisens 318. Tillatelsen ble tildelt i 18. konsesjonsrunde. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 1606 meter under havflaten og ble avsluttet i Shetlandgruppen i øvre kritt.

Havdypet er 351 meter og brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Det var Scarabeo 8 som gjorde jobben – riggen skal nå til Barentshavet og bore for ENI.