Avtalen er nå at selskapet overtar West Rigel 6. januar 2017, og dette gjør at partene får mer tid på seg til å finne jobb til riggen.

Som tidligere avtalt; dersom man ikke lykkes med å få riggen på kontrakt, vil Jurong-verftet og North Atlantic Drilling eie enheten, med andeler på henholdsvis 77 og 23 prosent hver.