Overvåkingsorganet ESA, som påser at Norges avtaler med EU blir fulgt, krever at Norge opphever flyforbudet på linje med resten av EU, skriver TV2.

I Norge er to typer såkalte Super Puma-helikoptre satt på bakken av sikkerhetsårsaker, etter Turøy-ulykken i april.

Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrå (EASA) mener at nødvendige sikkerhetstiltak er iverksatt, samtidig som en nå kjenner til ulykkens årsak, som var et tretthetsbrudd i et tannhjul i girboksen.

TV 2s avsløring sjokkerer flere nordsjøarbeidere som ikke ønsker å bruke Super Puma på vei til og fra jobb før havarikommisjonen vet alt om hvorfor ulykken inntraff.

– Det er å gå imot all sunn fornuft å starte opp med Super Puma-helikoptrene, når en ikke har fått et svar. Da er det ikke mye respekt i forhold til de folkene som bruker det til dagen, sier Arne Geir Mehl, organisasjonssekretær i Industri Energi.