Norwegian Energy Company ser ut til å ha vunnet frem med sitt store krav i Sø- og Handelsretten i Danmark, skriver E24.

Bakgrunnen for kravet er de omfattende problemene med infrastrukturen på Siri, Nini og Cecilie i danske farvann, samt kostnadene og produksjonstapet som fulgte disse.