Før jul fikk aksjonærene i det kriserammede oljeselskapet Noreco enn opptur selskapet fikk medhold i en rettssak knyttet til et utestående forsikringskrav på dansk sokkel.

Sø- og handelsretten i København tilkjente selskapet og partnerne 470 millioner dollar. Av dette utgjør Norecos andel om lag 270 millioner dollar.

Bakgrunnen for saken har vært uenighet om hvorvidt selskapet hadde forsikringsdekning da Siri-plattformen fikk betydelige skader som ble påvist sommeren 2009.

I januar ble det kjent at forsikringsselskapene anket dommen, men anken ble i midten av februar forkastet av dansk høyesterett.

Mandag melder Noreco at motparten nok en gang anker saken.