– Vi har klart å ta ut mer av reservene enn først antatt på feltet, og etter nye funn og utviklingen av Snilehorn kan driften fortsette i minst ti år til. Dette er et stort og viktig prosjekt og Statoil jobber tett med partnere og leverandører for at vi skal lykkes, sier Snorre Grande, prosjektdirektør for Njord Future.

Snilehorn knyttes til
I det forretningsmessige grunnlaget for å ruste opp Njord A ligger fortsatt produksjon fra Njord og Hyme til grunn. Der er det identifisert 177 millioner fat oljeekvivalenter som ennå ikke er produsert.

I Snilehorn, funnet som nå er planlagt knyttet opp til Njord, er det ytterligere 66 millioner fat. Til sammen gir dette mer utvinnbare ressurser enn i Gina Krog-feltet, som nå er under bygging på norsk sokkel.

For at disse ressursene skal kunne hentes opp på Njord A, må først og fremst skroget forsterkes. I tillegg skal det gjennomføres et omfattende oppussingsarbeid om bord på plattformen.

Opsjon på oppgraderingen
Kværner Stord ble i april i år tildelt rammekontrakt for oppgraderingen av plattformen og forprosjekteringen vil vare ut året. Rammekontrakten inneholder også opsjon for å utføre oppgraderingsarbeidet på plattformen.

Prosjektet Njord Future vil også legge til rette for ytterligere innfasing av tredje part felt og en ny og forsterket Njord-plattform kan i framtiden også bli et feltsenter for nye funn i området.

Nytt Njord-skip?
Produksjonen på Njord og Hyme ble stengt ned i juni og forberedelser til inntauingen av Njord A har pågått gjennom sommeren, blant annet med sikring av brønner og anlegg før selve frakoblingen.

Lagerskipet Njord Bravo kom til Umoe Sterkoder i juli. Det foregår nå et omfattende arbeid for å skaffe en så grundig oversikt som mulig over skipets tilstand. Beslutningen om det er mulig å forlenge levetiden til lagerskipet eller om det er nødvendig å bygge nytt, skal etter planen tas i løpet av året.