– Når vi er en miljøsertifisert bedrift, kan vi ikke bare ha på papiret at vi skal tenke grønt. Vi må også gjøre det i virkeligheten, sier prosjektansvarlig Yngve Kleppe i Vestland Offshore, som er driftsselskapet til Østevold Seismikk.

På slep bak taubåten Sjøbas ble seismikkskipet MV Bergen Surveyor sendt til Stord fredag morgen.

Vektla miljø
Rederiet har valgt å resirkulere skipet hos GMC Decom AS på Stord, men det har vært mange tilbud fra utlandet.

– Det har vært interessenter fra både Polen, Tyrkia og andre lavkostland. Vi hadde nok kommet bedre økonomisk ut av det der, men vi vektla at det norske firmaet tar hensyn til miljø. Derfor endte vi opp med GMC på Stord.

Rederiet kan nesten se over på opphuggingsanlegget, men kommer ikke til å ha daglig oppfølging av prosjektet.

Kleppe forteller at fra kontrakten var signert, har det nærmest utviklet seg til et samarbeidsprosjekt med GMC Decom.

– Selv om de har hatt hatt større skrapeprosjekt på rigg, har de ikke hatt skip av denne størrelsen og type. Det gjenspeiler seg i Norge generelt, at det har vært lite lønnsomt å ha denne type aktivitet på grunn av de strenge miljøkrav. Nå samarbeider vi også tett om at dette skal bli et vellykket prosjekt.

Første offshoreskip
GMC Decom har holdt på siden 2001. Kjernevirksomheten er innen offshore med rigger og plattformer, og det er første gang de skal prøve seg på et offshore-skip.

– Når skipet ankommer, kartlegger vi om dokumentasjonen vi har, tilsvarer hvor det farlige avfallet er. Er vi er i tvil om noe, tar vi analyseprøver. Deretter kan vi lage planen for hvordan avfallet skal fjernes. Alt etter hvor avfallet er, har vi ulike metoder for rive og store gravmaskiner med hydrauliske sakser som vi klipper med, sier operasjonssjef Gerhard Eide i GMC Decom.

– En utfordring er ofte at dokumentasjon ikke stemmer helt med virkeligheten. Det er da erfaring og systematikk kommer inn for sikker håndtering.

Flere rederier velger å sende skipet ut på sin siste reis til en strand i Asia. I Bangladesh, India og Pakistan er det utbredt praksis å kjøre skip opp på strendene med tidevannet. Det har blitt kritisert fra ulike hold på grunn av risikoen det innebærer for ansatte og miljø.

– For oss er det viktig å ivareta arbeidernes sikkerhet og miljøet med egnede kaianlegg og maskiner. Ulykkesstatiskken vår er ekstremt lav, og anlegget er bygget slik at det ikke spres miljøfarlig avfall. Til og med alt regnvann som kommer på anlegget, renses før det går ut i sjøen.

Han antar at det vil ta tre måneder å gjennomføre resirkuleringen.

Vemodig
MV Bergen Surveyor ble opprinnelig bygd i 1972 som tråler. For tyve år siden ble det kjøpt Østervold Seismikk på Austevoll, og bygd om til seismikk. Siden konverteringen har fartøyet operert for flere av de store seismikkselskapene.

I det sviktende markedet har fartøyet de siste to-tre sesongene kun hatt sesongbasert drift. Mindre kontrakter har holdt skipet i sving om sommeren, mens det har vært i opplag gjennom vinteren.

Det koster ifølge Yngve Kleppe mye å sette skipet i stand etter hvert opplag.

– Det er selvsagt vemodig for eierne i Østervold seismikk å la båten gå. Dette har vært et fartøy de har hatt i mange år, og som de har tjent gode penger på gjennom tidene. Selv om det satt langt inne, måtte fornuften settes foran følelser, sier Kleppe.

Østervold Seismikk har ingen planer om å skrape flere båter.