BP har fått Petroleumstilsynets samtykke til fjerning av toppdekket på 2/4 G-innretningen.

Ekofisk 2/4 G, som eies av Valhall-lisensen, er en stigerørsplattform som knytter Valhall til Ekofisk.

Fjerningen er planlagt startet i juni.