For å forberede seg har Wintershall blant annet hentet inn tidligere piloter fra USA. Sammen skal de sørge for at risikoen for menneskelig svikt blir minst mulig.

20. mars starter Wintershall boringen på Maria-feltet i Norskehavet. Brønnene skal bores med Deepsea Stavanger som har ligget på CCB på Ågotnes siden sommeren i fjor. Innen kort tid skal riggen ut av varmt opplag, og Wintershall har jobbet på spreng med å forberede crewet sitt best mulig. For å gjøre det, har de satt sammen et unikt konsept.

Fakta

MARIA

  • Maria-feltet ligger på 300 meters dyp på Haltenbanken i Norskehavet.
  • Wintershall er operatør for Maria-feltet, med en eierandel på 50 prosent. Petoro har 30 prosent og Centrica Resources (Norge) eier de resterende 20 prosentene.
  • Den valgte utbyggingsløsningen for feltet er et produksjonsanlegg på havbunnen tilknyttet flere vertsplattformer i Norskehavet.
  • Investeringene i Maria, inkludert brønner, er beregnet til rundt 15,3 milliarder kroner. Feltet er estimert til å inneholde opp mot 180 millioner fat olje og gass, hovedsakelig olje.

Mannskap fra Odfjell og Halliburton har sammen med Wintershall deltatt i forberedelsene til boringen på Maria-feltet. Operatøren har utfordret fem leverandører som alle har sin spesialkompetanse på opplæring, trening og coaching. Oiltec, CAVU, Maersk Training, eDrilling og K&M har laget et felles integrert treningsprogram som skal forberede alt personell som er involvert i boreoperasjonene, både offshore og på land.

Vil lære fra Macondo-ulykken
En stor del av dette er teknisk trening, men også de menneskelige faktorene er sterkt vektlagt.

Wintershall har stort fokus på sikkerhet og effektivitet. Etter den fatale Macondo-ulykken i Mexicogulfen har International Association of Oil and Gas Producers gitt en direkte anbefaling til oljeselskapene om å trene på ulike scenarier, ikke bare tekniske, men også på andre mellommenneskelige faktorer som kan påvirke boring og sikkerhet.

– Det å samkjøre alle som skal om bord er utrolig viktig for oss. Vi må jobbe sammen som et lag, sier Nils Petter Norheim, leder av boreoperasjonen på Maria til Sysla Offshore.

Øver på Maria-brønnene
Treningen består blant annet av et todagerskurs som går på teoretisk opplæring på boring av horisontale brønner. For å få til dette på en realistisk måte, er det bygget Maria-brønner i simulatorer. Her trenes det på brønnkontrolløvelser, potensielle utfordringer og de teoretiske prinsippene fra kurset. En stor del av dette er crew resource management.

– Folk som skal sitte i drillerbua offshore har også vært i simulatoren som Oiltec leverer. Her trener vi på samarbeid og ledelse. 75 ansatte har til nå blitt kurset. For Wintershall var det viktig å få inn andre aspeker enn bare simulatortrening, sier Norheim.

Maria er Winterhalls første subseafelt i Norge.

– Det er risikoer ved å starte opp med nytt mannskap på en rigg som har ligget i opplag.  Med hensyn til effektivitet og sikkerhet er det viktig for oss å sette opp en så realistisk trening som mulig, med høy fokus på reelle utfordringer og potensielle brønnkontrollhendelser.

Nå gjøres riggen klar for operasjon, med installering av tredjepartsutstyr. Om ikke lenge skal den ut ut til Haltenbanken og Maria-feltet.

Speilbilde av brønnene
– Oiltec med partnere har holdt på over lang tid med dette utviklingsarbeidet. Vår dynamiske boresimulator gir en speilbilde av brønnen som skal bores. Borecrewene får dermed en unik mulighet til å få en så realistisk trening om mulig, sier Tom Bremer, administrerende direktør i Oiltec.

Han er imponert over Winterhalls opplegg.

– Flere av de ansatte i CAVU er tidligere jagerpiloter som har mye erfaring med simulatortrening og team-treningDenne måten å planlegge og trene på er rutine for dem. De har lang erfaring og utdannelse innen teamwork og lederskap. Disse folkene trener mannskap fra Odfjell og Halliburton. Kombinasjonen av teori, simulatortrening og coaching har aldri tidligere blitt gjort i Norge. Fra flybransjen vet vi hvor stor rolle de menneskelige faktorene spiller. Gjennom vår Crew Resource Management treningsprogram i simulatoren overfører vi denne metodiske treningstilnærmingen til oljebransjen, sier Bremer.

Erfaring fra forsvaret og luftfart
David Burnham er administrerende direktør i CAVU. Ifølge ham er Winterhalls Maria-trening et relativt nytt konsept hos oljeselskapene. Metoden har vært brukt i det amerikanske forsvaret i et halvt århundre, og i alle amerikanske kommersielle flyselskaper i flere tiår.

– Erfaring er en viktig menneskelig faktor som kan påvirke både positive og negative utfall. I en simulator kan vi raskt generere år med «tilsvarende erfaring». Ved å utsette mannskapet for store problemscenarier, utvikler de ferdigheter i tidlig identifisering, stabilisering av situasjonen, samt å komme tilbake i normal drift: alt i et kontrollert miljø. Dette er nøyaktig hvordan piloter og astronauter trener hele sin karriere, fordi de ikke vil at første gang de ser et problem skal være i den virkelige verden, med reelle konsekvenser. Ytelsesnivået må kontinuerlig forbedres, vedlikeholdes og verifiseres, noe som ofte er umulig i operative miljøer, men som lett kan oppnås i et simulatormiljø, sier Burnham til Sysla Offshore.

Alle coachene selskapet bruker har flere tiårs erfaring i militær ledelse, teamarbeid og opplæring. De har også bakgrunn fra luftfart, atomkraft, og spesialstyrker.

– Det gjør dem svært godt egnet til å takle utfordringene i offshorebransjen.

Stor aktivitet i vente
Wintershall skal bore seks brønner på Haltenbanken: fire produksjonsbrønner og to vanninjeksjonbrønner. To havbunnrammer er installert på 300 meters dyp. 94 kilometer med rørledning er lagt for å koble reservoaret til Åsgard B, Kristin og Heidrun.

Operasjonen varer rundt 580 dager. Det fører til stor aktivitet, særlig i Kristiansund. Det vil være helikoptertrafikk fire dager i uken, med daglige anløp av supplybåter.

Cavu-coachene skal fortsette å jobbe med borecrewene offshore.

Her kan du se hvordan feltet bygges ut: