Forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli i Industri Energi er bekymret over en økende frekvens av hendelser på sokkelen.

– Det er på tide at Ptil innser at sikkerheten står ved et veiskille og blir mer offensivt, sier han.

Tre alvorlige hendelser
I løpet av helgen skjedde tre alvorlige hendelser på sokkelen, alle på Statoil-opererte felt.

Lørdag oppsto en gasslekkasje på boreriggen «Songa Endurace» på Troll. Brann og røykutvikling på Statfjord A søndag gjorde at 20 personer måtte flys bort, mens andre måtte til livbåtene. Senere samme dag gikk gassalarmen ombord på Gullfaks A-plattformen.

– Det er bekymringsfullt og ingen god situasjon når tre så alvorlige hendelser skjer i løpet av så kort tid, sier Bjerkeli.

Han påpeker at helgens hendelser er separate hendelser og at det er for tidlig å konkludere med årsakene. Men han retter en advarsel til hele bransjen.

– Meldingene Industri Energi får fra våre tillitsvalgte er en stadig økende frekvens av hendelser som meldes til Petroleumstilsynet. Dette bekymrer oss og er noe som vi har fryktet lenge. Vi ser at kostnadskutt i bransjen går utover helse, miljø og sikkerhet, sier Bjerkeli.

Han viser til at Petroleumstilsynet (Ptil) i snart ett år har spurt om sikkerheten står ved et veiskille.

– Det er på tide at Ptil slutter å spørre og heller innser at sikkerheten står ved et veiskille, og at den har gjort det en stund. Det er på tide at Ptil blir mer offensivt og drar ut på tilsyn på installasjonene, sier Bjerkeli.

Bør granske alle
Industri Energi har opplysninger om at Petroleumstilsynet i dag skal ut til Statfjord A for å granske brannen der.

-Det er ingen grunn til at tilsynet ikke også bør granske de to andre hendelsene, sier Bjerkeli.