Det jobbes nå på spreng for å klargjøre og tilkoble Goliat-plattformen i Barentshavet.

ENI melder om høy aktivitet på det første oljefeltet som kommer i drift i Barentshavet og mer enn 600 personer er i arbeid offshore. De skal sikre produksjonsoppstart senere i sommer.

Trekker og brønner

Mens plattformen er fullt bemannet er det flytende hotellet, Floatel Superior, som gir ekstra overnattingskapasitet, nå i bruk på feltet.

Offshorefartøyet Normand Pioneer er i gang med inntrekk av stigerør og boreriggen Scarabeo 8 gjennomfører boring av produksjonsbrønner.

22 i tallet – fem oljeproduserende brønner, to brønner for gassinjeksjon og en for vanninjeksjon er komplettert og klare til produksjon, noe som er foran skjema.

-Vi har sett betydelig framdrift på feltet, sier Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni Norge.

Verdens største sirkulære FPSO (flytende produksjons-, lagrings- og losseenhet) ankom Goliat-feltet i Barentshavet den 7. mai, etter et kort opphold i fjorden utenfor Hammerfest.  Goliat-plattformen er nå ferdig oppankret og den elektriske kraftkabelen, som skal forsyne feltet med strøm fra land, er koblet opp og testet.

Klargjøres for produksjon

For øyeblikket pågår arbeidet med å trekke opp og koble til stigerør og styringskabler.

Disse ble installert på havbunnen tidligere, og vil nå binde sammen undervannsanlegget med prosessanlegget på plattformen.I neste fase utføres omfattende testing og utprøving av utstyr og produksjonsanlegg, samt klargjøring og ferdigstillelse for sikker igangsetting av produksjonen.

Akselerer arbeidet

For å sikre tilstrekkelig bemanning gjennom installasjonsfasen offshore, er det satt inn et flytende hotell, Floatel Superior.  Bruk av flotell med stor sengekapasitet har vært en viktig del av planen for installasjonsfasen, og gjør det mulig å akselerere ferdigstillingen.