– To alvorlige hendelser på samme brønn.

Den 21. juli i år mistet BP kontrollen på en brønn under boring på Valhall. Det strømmet plutselig gass inn i brønnen, skriver DN.no.

Onsdag ble det igjen meldt om en alvorlig hendelse i samme brønn.

Da fikk man lekkasje i sementcasingen i brønnen, og en trykktest viste at det lakk inn et til to fat i timen i brønnen.

Pressetalsmann Jan Erik Geirmo presiserer at brønnen nå er stabilisert og at nødvendige sikkerhetsbarrierer er på plass.

– Det er tekniske ting som her har inntruffet, i det første tilfelle måtte vi pumpe inn boreslam og øke vekten. Med den siste hendelsen må vi først løse et problem vi har med "casing hanger" før vi kan komme tilbake og fullføre casingprogrammet, sier Geirmo til nettstedet.