– Jeg har selv jobbet offshore og opplevd problemet jeg nå ønsker å løse, sier 46-åringen.

Skal få det til å passe perfekt
Han snakker om foringsrør som skal skrus sammen. Når man borer en brønn, må borehullet forsterkes med et slikt rør, slik at det ikke raser sammen. Utfordringen er skru sammen rørene slik at de passer perfekt sammen.

Dette prøver nå Traaserud å løse gjennom sin idé – Pipe Pilot.

Han jobber nå med å få laget et verktøy som skal sørge for perfekt sammenskruing av foringsrør. Traaserud ønsker ikke å gå i detaljer rundt sitt verktøy, da han jobber med å søke patent på det.

Store drømmer
Samtidig vil han teste det ut på land.

– Vi har fått bygget en nedskalert modell som vi vil bruke til dette. Vi har også fått støtte fra Innovasjon Norge, samtidig som vi jakter investorer, forteller han.

Saken fortsetter under bildet!

pipe pilot 3

Det settes sammen enorme mengder rør hvert eneste år, ikke bare i Norge. Han har derfor store forhåpninger til sitt verktøy.

– Målet er at dette skal selges over hele verden. Det er drømmen, smiler han.

Gründere møtte bransjen
Nylig var han i Bergen på akseleratorprogrammet ACCEL Energy for gründere innen olje og gass, i regi av BTO og GCE Subsea. Elleve gründerselskaper fikk møte representanter fra selskaper som FMC Technologies, Aker Solutions, Odfjell Drilling, Statoil, Petrolia og DNV-GL.

Traaserud var blant dem som fikk presentere sin idé og hjelp til å komme videre med den.

– Møtene gikk veldig bra og jeg fikk tilbakemelding om at jeg har pekt på et problem, og at jeg må kunne regelverket. I tillegg er dette meget god relasjonsbygging å møte de riktige folkene i bransjen, så jeg er kjempefornøyd.

– Holder oss oppdatert
Også de store aktørene satt pris på å møte de små gründerne.

– For oss er det viktig å holde seg oppdatert på hva som rører seg i markedet og følge med på nytenkningen som skjer.

Det sier Kjell Tore Bygdenes, Engineering Manager i Odfjell Well Services.

Han møtte en rekke gründere med gode idéer og trekker frem ett råd som han gir til Traaserud.

– Det er viktig at han ikke glemmer å ha kontroll på regelverket og de standarder som er i bransjen. Dette vil være et stort konkurransefortrinn om verktøy skal kunne bli tatt i bruk.

Mange gode søkere
GCE Subsea og BTO har de siste fem årene gjennomført en rekke innovasjonsprogrammer både for gründere og for etablerte olje- og gassaktører, opplyser Caspar M. Lund,  Senior Business Developer i BTO.

– I år har vi fått mange flere søkere med enda høyere kvalitet enn før. Vi har 11 selskaper fra Stavanger og Bergen med i årets ACCEL Energy, og det var vanskelig å velge disse blant alle søkerne. Når vi har så gode deltakere er det gledelig å se at de store industripartnere stiller opp med deres kunnskap og nettverk.

– Gir idéen vesentlig verdi?
De deltakende gründerselskaper hatt til sammen 60 møter med de åtte industripartnere.

Målet har vært å få svar på blant annet om gründernes løsning gir vesentlig bedre verdi enn måten oppgaven blir løst på i dag, har man en god forretningsmodell og hvilke råd industripartnerne har til gründerne

– Vi trener våre deltakende gründere på å komme i tett dialog med en eller flere potensielle partnere. Det å kunne gjennomføre seks til åtte møter med ulike anerkjente selskaper på tre timer er effektivt, både for gründerne og for våre industripartnere, sier Lund.