Statoil-sjefen fikk utbetalt i underkant av 11,5 millioner kroner, omregnet fra amerikanske dollar etter dagens kurs, i løpet av 2016. Det er 2,7 millioner kroner mindre enn året før, går det fram av selskapets årsrapport, skriver Stavanger Aftenblad.

Pressekontakt Bård Glad Pedersen sier Statoil blant annet har halvert muligheten for variabel lønn som følge av lave oljepriser gjennom året.

– Det gjelder både generell bonus for alle ansatte og bonus for konsernledelsen, sier han til avisen.

Han har ikke oversikt over hvor mye selskapet har spart på å halvere bonusmulighetene, men nedgangen for konsernledelsen alene var på omtrent 15 millioner kroner.

Lønnsvinner slutter

Fortsatt er det global strategidirektør John Knight som er best betalt, selv om også han gikk ned fra omtrent 16,8 til 15,3 millioner kroner i 2016.

I samme årsrapport går det imidlertid fram at Knight avslutter sitt arbeidsforhold med selskapet, med virkning fra 1. januar 2019. I forbindelse med dette får han ikke lenger variabel lønn, men får isteden høyere fastlønn med seg ut døren i selskapet. Ifølge DN har lønnspakken til Knight en verdi på 33 millioner kroner.

Selskapet hadde for øvrig omtrent 1.000 færre ansatte ved utgangen av 2016 sammenlignet med året før. 18.000 av de totalt 20.539 fast ansatte i selskapet er ansatt i Norge.