Statoil gjør nytt Nordsjø-funn.

Statoil er i ferd med å avslutte boring av letebrønn 34/10-53 A. Brønnen er boret  fem kilometer vest for feltet Gullfaks Sør, i den nordlige delen av Nordsjøen.
Brønnen er et sidesteg fra undersøkelsesbrønn 34/10-53 S, der det ble gjort et gass/kondensatfunn tidligere i år.

-Det ble påtruffet gass i en 170 meters kolonne i øvre del av Brentgruppen (Tarbertformasjonen). Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,4 og 1,2 millioner kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, skriver Oljedirektoratet.

Rettighetshaverne vurderer å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur i Gullfaksområdet.

Havdypet er 136 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/10-53 A ble boret av riggen Deepsea Atlantic, som nå skal fortsette boring for Statoil på den sørlige delen av Gullfaks Sørfeltet i utvinningstillatelse 050.