Jonny Haugen (t.v.) og Tarjei Gudmestad. Foto: Ola Myrset

– Mange har vist interesse, men vi selger ikke bedriften

Hvert år bruker Wellcem over 10 prosent av omsetningen på teknologiutvikling. Det kunne ikke bedriften gjort om den hadde en eier som krevde stor avkastning.

På Orstad, mellom Sandnes og Bryne, holder den lille oljeservicebedriften Wellcem til.

Selskapet har utviklet teknologier som ved hjelp av kjemiske prosesser tetter olje- og gassbrønner av spesielt utfordrende karakter.

Fakta

Wellcem

  • Etablert på 90-tallet, fra 2002 under navnet Wellcem
  • Hovedkontor på Orstad i Rogaland
  • Kontorer i Saudi-Arabia, Dubai og Malaysia

Historien går helt tilbake til 90-tallet, da bedriften ble etablert av ingeniører fra NTNU i Trondheim. I mange år ble det jobbet med teknologiutvikling, uten at det ble gjennomslag i markedet.

I 2002 skiftet selskapet navn til Wellcem, men det kommersielle gjennombruddet lot fortsatt vente på seg.

– Det ble ikke så mye ut av det, og etter hvert ble det bestemt at noe måtte gjøres. I 2009 ble det satt i gang en prosess som skulle få fart på forretningen, forteller administrerende direktør Tarjei Gudmestad, som kom til bedriften i 2011.

Slo gjennom i Midtøsten
Gjennombruddet kom nettopp i 2011, men selskapet måtte langt bort fra Norge for at det skulle løsne.

I flere uker hadde den statlige oljegiganten Saudi Aramco i Saudi-Arabia forsøkt å stenge en uregjerlig oljebrønn i Persiabukten. Desperasjonen begynte å bre seg da selskapet tok kontakt med lille Wellcem i Norge.

– Vi klarte å tette brønnen på første forsøk. Dermed fikk vi prøve en brønn til, og nok en gang ble det suksess. Da var vi i gang, sier Gudmestad.

De gode resultatene resulterte i fast avtale med oljeselskapet, og fra 2010 til 2011 økte inntektene fra 2 til 18 millioner.

– Veksten skyldtes nesten utelukkende avtalen med Saudi Aramco. Vanligvis tar det flere år å få teknologi godkjent. I dette tilfellet skjedde det på bare noen uker, sier teknologidirektør Jonny Haugen.

Saudi-Aramco-1024x708

Saudi Aramco er Wellcems viktigste kunde. Foto: Scanpix/Reuters/Ali Jarekji.

Dødt marked
Allerede samme år etablerte bedriften kontor i Saudi-Arabia, og veksten fortsatte i årene som fulgte. I 2012 var omsetningen 32 millioner kroner, og i de to påfølgende årene endte den rundt 80 millioner kroner.

Men det koster også å vokse, og på bunnlinjen ble det varierende resultater. Noen år endte med millionunderskudd, mens det andre år ble store overskudd.

Gjennom årene befestet Midtøsten seg som Wellcems klart viktigste marked. Nylig ble det åpnet nytt kontor i Dubai, og i dag har bedriften virksomhet også i Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain og Abu Dhabi.

– Det har gått tregere i Nordsjøen. Før var det større vilje til å prøve nye løsninger, og nesten all teknologi ble testet her hjemme. Slik er det ikke lenger, sier Haugen.

2015 ble en nedtur for selskapet. Omsetningen falt med 17 prosent og endte på 67 millioner kroner. Resultatet før skatt ble et underskudd på drøye to millioner.

– Vi fikk et fall på grunn av oljeprisens nedgang. Oljeselskapene sluttet å bruke penger, og i seks måneder var markedet nærmest helt dødt, sier Gudmestad.

Nesten alt i utlandet
Men i 2016 snudde det igjen. Inntektene økte med  nær 60 prosent til like under 100 millioner kroner, mens driften endte om lag 17 millioner i pluss.

Veksten var i all hovedsak drevet av virksomheten i utlandet.

I dag har selskapet om lag 90 prosent av sin aktivitet utenfor Norges grenser. Mesteparten i Midtøsten, og resten fordelt mellom Norge og det øvrige Europa – som Danmark, Storbritannia og Nederland.

Men også i det fjerne Østen begynner det å skje ting – noe som i fjor resulterte i at det ble åpnet kontor i Malaysia.

Trolig fortsetter framgangen i år.

– Vi håper på fortsatt sterk vekst. Det kommer litt an på hvordan våre nye produkter blir mottatt, sier Haugen.

Jonny-Haugen-1024x576

Jonny Haugen. Foto: Ola Myrset

Arktis
Selskapet fortsetter nemlig å utvikle ny teknologi og kaller utviklingsavdelingen sin «forsikring for fremtiden».

Nå er det store forventninger knyttet til et produkt som skal stoppe sand ved produksjon i olje- og gassbrønner, og samtidig jobbes det med grønne løsninger som skal tilfredsstille stadig strengere miljøkrav.

Wellcem utvikler også løsninger som kan brukes i arktiske strøk.

– For oss handler det om å ha flere bein å stå på. Det åpner seg muligheter i Barentshavet, og samtidig finnes det markeder for slik teknologi i både Nord-Amerika og Russland, sier Haugen.

De to Wellcem-direktørene trekker fram spesielt én sentral årsak til at selskapet kan fortsette bruke betydelige ressurser på å utvikle teknologi: stabilt og langsiktig eierskap.

– Utfordringen for mange bedrifter er at de når et punkt der de trenger hjelp av finansielle investorer for å kunne vokse. Vi har null langsiktig gjeld og har ikke hatt behov for å ta slike grep, forklarer Gudmestad.

Selskapets hovedeier er i dag Trondheim-investor Tor Albert Thommesen, som er mest kjent for å ha bygget opp treningskjeden 3T i Trøndelag.  Thommesen og familien eier drøyt 35 prosent av Wellcem, mens de ansatte eier litt under 20 prosent.

Også gründer Einar Dahl-Jørgensen sitter på en liten eierpost, men er ikke lenger involvert i driften av selskapet.

– For oss er det veldig bra å ha langsiktige eiere. Hvert år bruker vi over ti prosent av omsetningen på teknologiutvikling. Det kunne vi ikke gjort om vi var eid av en finansiell investor som krevde rask avkastning.

– Vi har stadig folk på døra som er interessert i å kjøpe seg inn, men foreløpig har vi takket høflig Vi kunne kanskje vokst raskere ved å si ja, men for oss handler det om å beholde kontrollen over utviklingen, sier Gudmestad.

Iran-olje

Wellcem vurderer mulighetene i Iran. Selskapet har allerede vært på besøk i landet. Foto: Scanpix/Reuters/Raheb Homavandi

USA og Iran
I dag har bedriften 39 ansatte fra 18 nasjoner, men antallet medarbeidere er på vei opp.

– Vi trenger folk, spesielt personer med kjemibakgrunn og erfaring fra prosjektledelse. I løpet av året vil vi nok nærme oss 50 ansatte, sier Gudmestad.

Bedriften sikter høyt når den skal rekruttere.

– I utgangspunktet leter vi etter personer som har doktorgrad på sine fagfelt. Oljekrisen har gjort det enklere å rekruttere dyktige medarbeidere, det er mer kompetanse ledig enn tidligere.

– Hva blir sentralt framover?

– Vi håper at vår teknologi kan bli en standardløsning. Det er opp til oss å levere. Samtidig ser vi mot nye markeder for å kunne vokse enda mer. I tillegg til Asia har vi bestemt at vi etter hvert skal vurdere mulighetene i USA.

– Vi har også fått henvendelser fra Iran. Det er et spennende marked der mulighetene kan bli store, men samtidig er mye uklart, både politisk og forretningsmessig. Det blir interessant å se hva som skjer, forteller Gudmestad.