Simen Lieungh og Odfjell Drilling sitter i dag på fire enheter – alle på kontrakter. De fleste ville vært happy med det, men konsernsjefen holder på det langsiktige målet som er satt i 2013.

– Jeg sa, under børsnoteringen, at vi har som et mål å ha et tosifret antall rigger. Det står jeg ved.

Dette sa han under Sysla Live – rigg og rederi for en tid tilbake.

– Jeg tror det er riktig at et riggselskap skal ha en fin kritisk masse på 8-12 rigger. Da tåler du at det er noe som går ned og noe som går opp. Samtidig klarer du å ha fokus fra toppen på hver enkelt enhet som er ute og jobber.

Riggsjefen mener at dersom man er veldig mye større vil toppledelsen ikke kunne følge godt nok med på hvert enkelt rigg.

Skjermbilde 2016-11-23 kl. 08.12.25