Petroleumstilsynet har nå sendt et brev til alle riggselskapene om hvordan de bør følge opp ulykken der COSLInnovator ble truffet av en bølge og én person omkom. Hovedmålet for vår oppfølging av dødsulykken har vært å finne ut hva som skjedde og hvorfor, slik at både næringen og myndighetene kan lære av ulykken, og forebygge at det skjer igjen.

Avdekket svakheter
Granskingen avdekket blant annet svakheter i metodene for beregning av horisontale bølgeslag på dekkskonstruksjonene til halvt nedsenkbare innretninger.

Etter ulykken har Ptil hatt et nært samarbeid med Sjøfartsdirektoratet og DNV GL, hvor konklusjonene fra tidligere modellforsøk og tidligere hendelser er blitt systematisert. Det er i løpet av sommeren også gjort flere detaljerte modellforsøk. Arbeidet er svært omfattende, der store datamengder fra forsøk skal sammenfattes med krevende teoretiske modeller. I den tiden som har vært tilgjengelig, har det ikke vært mulig å komme til bunns i alle forhold. Arbeidet vil derfor trolig fortsette i flere år til.

To nye retningslinjer
DNV GL har nå utgitt to nye retningslinjer – én om hvordan man beregner hvor høyt bølgene kan komme opp på halvt nedsenkbare innretninger, og én om hvilke tilhørende trykk det skal dimensjoneres mot, avhengig av hvor høyt bølgen når opp. DNV GL har i disse retningslinjene, og i sitt instruksjonsbrev til rederne, gitt anbefalinger for sikker drift for vintrene 2016-2017 og 2017-2018.

Ber om dokumentasjon innen 1. november
Sdir har nylig sendt et brev til alle eierne av halvt nedsenkbare innretninger med norsk flagg, med en oppfordring om å bruke DNV GLs retningslinjer. Sdir ber om dokumentasjon for samsvar innen 1. november.

Vårt likelydende brev oppfordrer næringen til å bruke de samme DNV GL-retningslinjene, DNV GLs brev og Sdirs brev, for å sikre at innretningene tåler kommende høst- og vinterstormer.