Lundin Petroleum vil skille ut sin virksomhet utenfor Norge i et nytt selskap.

Det nye selskapet skal hete International Petroleum Corporation (IPC). opplyser Lundin i en pressemelding.

Her vil man plassere feltene og virksomhetene i Nederland, Malaysia og Frankrike.

Eierskapet og aksjene i det nye oljeselskapet IPC vil tildeles forholdsmessig til dagens aksjonærer i Lundin. Statoil er nest største aksjonær i Lundin og eier drøye 20 prosent. Største aksjonær er Lundin-familien, skriver E24.

Lundin Petroleum er i dag børsnotert i Stockholm, og man har søkt om å børsnotere IPC på børsen i Toronto, med en sekundærlisting i Stockholm.

De norske verdiene til Lundin utgjør 96 prosent av selskapets petroleumsreserver.

– Med utskillelsen av virksomheten vil Lundin Petroleum ha fullt fokus på Norge, og jeg er overbevist om at det vil øke verdien av vår voksende portefølje i Nordsjøen og sørlige Barentshavet ytterligere, sier Ian H. Lundin, styreleder i Lundin Petroleum, i en pressemelding.