Brønnen ligger i lisens 609 og på østflanken av Alta-funnet.

Det er utført tre tester i løpet av operasjonen. Disse viser god, til meget god reservoar-kvalitet. De har også testet gass-sonen.

To injeksjonstester er utført med injeksjonsrater på 800 og 2900 Sm3 sjøvann per strømningsdøgn i henholdsvis Falk- og Ørnformasjonene. I tillegg ble det utført en produksjonstest i gass-sonen i nedre trias med en produksjonsrate på 595 000 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 64/64 tommer dyseåpning.

Trykkdata fra avgrensningsbrønnene 7220/11-3, 7220/11-3 A og fordypningen 7220/11-3 AR indikerer kommunikasjon med funnbrønnen 7220/11-1. Det er samlet inn omfattende mengder data og prøver i alle brønnene, skriver Oljedirektoratet i en melding.

Alta-funnet er estimert til å inneholde mellom 125 og 400 millioner fat o.e.

Ytterligere avgrensning av Alta-funnet vil fortsette i 2017.

Når riggen, Leiv Eiriksson, har plugget Alta-3 skal den forflytte seg 60 kilometer nord i lisensen. Den skal den fortsette på det Neiden-prospektet som ble avbrutt tidligere.

Dette prospektet er anslått til å kunne ha ressurser på 204 millioner fat olje.