Funnet er gjort i letebrønnen Neiden i lisens 609.

Brønnen ligger omtrent 60 kilometer fra Lundins eget Alta-funn, sør i Barentshavet og om lag 20 kilometer øst for 7220/8-1 Johan Castberg.

Brønn 7220/6-2 R er en fordypning av brønn 7220/6-2 som ble midlertidig plugget og forlatt i november 2015.

Det var Leiv Eiriksson som stod for boringen.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 3 og 7 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og mellom 1 og 2 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass.

Dette utgjør mellom 25 og 60 millioner fat oljeekvivalenter.

– Brønnen påtraff en total oljekolonne på om lag 20 meter med en overliggende gasskolonne på om lag 10 meter i karbonatbergarter i Ørnformasjonen, med gode til moderate reservoaregenskaper. I Snaddformasjonen påtraff brønnen en vannførende sandstein med moderate til gode reservoaregenskaper, melder Oljedirektoratet.