I sitt budsjett for leting og avgrensning i 2016 er det satt av 145 millioner dollar. Dette er en nedgang på 64 prosent, sammenliknet med 2015.

Det er budsjettert med letekostnader på om lag 75 millioner dollar i Norge.

Dette inkluderer boring av Fosen i lisens 544, som pågår nå. I tillegg kommer Filicudi-prospektet i lisens 533 som fortsatt er under vurdering hos partnerskapet. En borestart her kan skje andre halvdel av 2016.

Videre opplyser selskapet at de planlegger å prøve seg på Neiden-prospektet, som ble suspendert i fjor høst. Neiden ligger i lisens 609.

Inkludert Neiden tror på at borekampanjen har potensial til å påvise 250 millioner fat.