Industriell EOR-utvinning på norsk sokkel er rett rundt hjørnet.

Tekst: Arild Gilja

– Vil Statoil og andre operatører satse i kommersiell skala på kjemikaliebasert EOR, er vi klare. Vi kan i stor grad benytte tilgjengelig oilfield-utstyr og tilpassede PSV-fartøyer til jobben, forteller Øyvind Rakstang i Halliburton.

De siste årene har Halliburton assistert Statoil på flere av sine EOR-kjemikalieforsøk på Heidrun, Gullfaks og Snorre.

– Avtalen innebærer at Halliburton leverer personell,  væsker og pumpeutstyr  til en Statoil-kontrahert plattform supply båt. Båten tilpasses og utstyret blir montert på dekk. Væskene lagres hovedsakelig i båtens tanker under dekk. Under operasjonen blir væsken pumpet opp fra fartøyet til den aktuelle plattformen og deretter ned i en injeksjonsbrønn, eller fra fartøyet og direkte til en subsea injeksjonsbrønnbrønn, forteller Øyvind Rakstang som er leder for forretningsutvikling i Production Enhancement, Halliburton.
Fartøy forstyrrer mindre
Rakstang mener at det er en kostnad-nytte vurdering som vil avgjøre om injeksjoner av kjemikaler vil skje på permanent eller sekvensiell basis. En permanent løsning vil dra i retning av å installere nødvendig utstyr på plattformens topside, mens en tidsbegrenset injeksjon vil favorisere en fartøyløsning.

– Det er snakk om store mengder stoffer som skal injiseres. En fartøyløsning har den fordelen at den i mindre grad påvirker andre prosesser i brønnene og på plattformen enn en topside-løsning. En fartøysløsning av typen vi bruker for Statoil er meget fleksibel og kan flytte seg fra felt til felt etter behov.

Moderat utstyrsutvikling
IfølgeRakstang krever ikke igangsetting av kjemikaliebasert EOR på kommersiell basis, større utstyrsmessige teknologiutviklinger.

– Nei, dette kan stort sett gjennomføres med tilgjengelig  oilfield-utstyr.

– Meget viktige bidrag

Vil Statoil og andre operatører satse på EOR, er Halliburton klare til innsats.
– Vi tror dette kan bli et meget viktig bidrag til å øke utvinningen på norsk sokkel. Hvis Statoil og andre oljeselskap finner dette økonomisk og sikkerhetsmessig forsvarlig, er dette helt klart et interessant marked som vi ønsker å være i.

Statoil vil fremover
Statoil på sin side bekrefter at de har tro på EOR og ønsker å ta steget helt ut.
– Ja, nå skal vi gå fra lab til implementering og det kan være den vanskeligste delen. Da trenger vi også ha med leverandørindustrien, forteller teknologidirektør, Siri Espedal Kindem.

Hun legger til at det ennå er mye Statoil kan utrette på laben, men at arbeidet nå er kommet så langt at man må få kvalifisert teknologien og deretter implementert dette på felt og gjennomført metodene i større skala.

– Da må vi også ha på plass en leverandørside som kan tilby løsninger innen logistikk, utstyr og væsker.