Polar Pioneer (Foto: Statoil)

Etter halvannet år uten boringer, ruster oljeselskapene seg nå for en ny leteoffensiv i Barentshavet.

– Riggene Scarabeo 8 og Polar Pioneer skal med sikkerhet bore sju brønner i Barentshavet i løpet av en periode på halvannet til to år, men det kommer helt sikkert flere. Statoil og Eni er de største aktørene, men også Lundin, OMV, Det norske og Dong nærmer seg beslutninger om boring, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet til Offshore.no.

Det er totalt boret 81 letebrønner i Barentshavet, og det ble i 2008 gjort funn i seks av åtte brønner. Likevel har det vært stillstand i leteaktiviteten i 2009 og hittil i år.

– Det har stort sett vært jevn og god leteaktivitet i området, men etter en stille periode, ser vi at det nå kommer en betydelig økning i antallet brønner. Det er i tråd med tildelingene i TFO 2007 og 20. konsesjonsrunde. I tillegg vil gode resultater, for eksempel på Statoils Skrugard, kunne gi ytterligere brønner i samme område. Tilgangen på rigger er selvfølgelig også viktig i forhold til aktivitetsnivå, sier Eriksen.

Lunde og Heilo
I tillegg til nevnte Skrugard, er det knyttet betydelig spenning til Enis Lunde-prospekt og GDF Suez’ Heilo. Eni, som også er operatør for Goliat, har konkrete planer om ytterligere to brønner i løpet av de neste 18 månedene.

– Vi skal bore i lisensene 533 og 529 med Polar Pioneer, bekrefter kommunikasjonssjef Andreas Wulff til Offshore.no.

Kodeknekking
Letedirektøren håper at den økte aktiviteten vil resultere i et gjennombrudd for leting utenfor Hammerfest-bassenget.

– Så langt har vi ikke vært i stand til å knekke denne koden. Vi gjør funn, men reservoarkvaliteten er ikke god nok. Utfordringen er å forstå geologien i området og utnytte den forståelsen til å utvikle nye og bedre letemodeller, sier hun.

Trenger seismikk ved delelinjen
Nyheten om at Norge og Russland er blitt enige om en avtale for delelinjen i Barentshavet ble godt mottatt, også i Oljedirektoratet.

– Men foreløpig gjør vi ingenting i forhold til dette området. Moratoriet gjelder fortsatt, og denne saken ligger på et politisk nivå.

– Hvordan blir tilnærmingen den dagen det foreligger en endelig avtale?

– Det er et relativt smalt område der det har vært utforskning både østenfor og vestenfor. Russerne har gjort noen funn, og det har også vi gjort, så vi tror på muligheter. Men det første steget vil uansett være å skaffe mer seismikk og muligens utføre noen grunne boringer på strategisk viktige steder, sier Eriksen.