’Oljeletingen i Barentshavet bør gires opp,’ mener Åge Hansen. Han er direktør ved Tromsø Skipsverft, som satser på økte leveranser til oljeindustrien. ’Jeg har forståelse for at politikerne ønsker å vente litt med Lofoten, men i Barentshavet er allerede russerne i gang.’

Av: Åse P. Thirud

Tromsø Skipsverft har allerede hatt en del leveranser til oljeindustrien i Russland. Med nylig kjøp av 51 % av Merkur Maritime i Harstad har bedriften nå styrket sin kompentase innen oljeindustri.

’Vi har tradisjonellt levert til fiskeindustrien, men satser nå også for fullt på oppdrag fra oljeindustrien,’ sier Hansen.

OE: Hvordan oppfatter du oljeindustriens betydning for Norge og norsk økonomi?

Hansen: Slik det har blitt, er den svært viktig. Men dersom vi ikke hadde funnet olje på 70-tallet hadde vi nødvendigvis ikke hatt det så mye verre. Da hadde det blitt lettere for andre industrier å vokse. Nå har oljeindustrien en alt for stor betydning. Men slik er det blitt, og det vi må forholde oss til.

OE: Hvorfor tror du at oljeindustrien er så opptatt av skatt og tildeling av nytt areal?

Hansen: Jeg går ut i fra at det er fordi de synes de må ta svært store risikoer, og da vil de ha forholdsvis større del av fortjenesten de klarer å frambringe.

OE: Hva mener du er den viktigste miljøfaktoren i forhold til oljeindustrien?

Hansen: Miljøfaren ligger nok først og fremst i mulige utslipp fra industrien og fra tanktransport utenfor kysten her.

OE: Synes du at oljeselskapene informerer godt nok om sin virksomhet?

Hansen: Ja, jeg sørger for å holde meg godt informert.

OE: Betyr det noe for deg at 75 % av den gjenværende oljen og gassen kan bli liggende uutnyttet på havbunnen?

Hansen: Det har stor betydning for industrien og ringvirkningene til underleverandører. Dersom bare den lettest tilgjengelige oljen blir tatt ut, blir det også investert mindre. Dersom skattetrykket lettes slik at oljeselskapene ønsker å utvikle også små felt, og ta ut mer under haleproduksjon, vil det bli flere investeringer i ytterligere utstyr. Dermed blir det også lagt igjen mere penger i regionen og i landet.

OE: Visste du at Norge ligger i verdenstoppen innen oljeteknologi og at denne kompetansen kan forsvinne dersom oljeselskapene ikke får nye oppgaver å bryne seg på?

Hansen: Ja, det kjenner jeg godt til. Vi har satt oss en del inn i teknologibehovene innen industrien siden vi har ønsket å øke vår egen kompetanse for å få oppdrag fra oljeindustrien. For Tromsø Skipsverft har det resultert i at vi har kjøpt 51 % i Merkur Maritime i Harstad.

OE: Har du noe råd å gi til våre politikere som skal behandle spørsmål rundt skatt og leteareal i Stortinget til våren?

Hansen: Det er på tide å gire opp leteaktiviteten i Barentshavet!