Søndag kveld ble det varslet om kondensatlekkasje på Åsgard B i Norskehavet.

Lekkasjen ble stanset samme kveld. Det var 112 personer om bord på innretningen og ingen ble skadet i hendelsen.

I forbindelse med kondensatlekkasjen ble beredskapsorganisasjonen på innretningen og på land mobilisert og beredskapsfartøy og helikoptre ble sendt til området.

Det er ingen indikasjoner på at kondensatet har lekket til sjø.

Åsgard B ble raskt trykkavlastet, og produksjonen er stengt ned. Det er foreløpig for tidlig å si noe om årsak til hendelsen og fastslå nøyaktig omfang av lekkasjen. Produksjonen vil trolig bli gjenopptatt i løpet av mandagen.