Aker Solutions inntekter var på 6,1 milliarder kroner i fjerde kvartal, ned fra 7,9 milliarder i samme periode i fjor.

Underskudd før skatt var på 232 millioner kroner, ned fra et underskudd på 155 millioner året før.

EffektivisererSelskapet har fullført to tredjedeler av et kostnadseffektiviserings-program, og er i gang med en reorganisering som skal strømlinjeforme og styrke operasjonene.

– Selskapets operasjonelle forbedringer tiltok i kvartalet, noe som hjalp på marginene i den vedvarende nedgangen i olje- og gassindustrien, sier konsernsjef Luis Araujo i Aker Solutions i en pressemelding.

Skriver ned verdier

Marginen økte nemlig fra 2,3 til 6,2 prosent i kvartalet, ettersom brutto driftsresultet (ebitda) økte fra 182 til 380 millioner.

Ordreboken var på 31,2 milliarder mot slutten av kvartalet. Rundt 60 prosent av dette var for prosjekter utenfor Norge.

Samtidig foretar selskapet nye nedskrivninger på 414 millioner kroner i kvartalet, primært på eiendommer og teknologi, ifølge E24.

Ser en lysning

Markedet for oljeservice forblir utfordrende, skriver selskapet om utsiktene fremover. Det ser noen tegn til bedring, og viser blant annet til at oljeprisen har stabilisert seg på et høyere nivå i 2017.

– Økt etterspørsel særlig etter «front-end» ingeniørtjenester er en tidlig indikasjon på en oppgang i aktiviteter fremover, heter det.

Styret foreslår at det ikke betales utbytte for 2016.