Selv om markedet har vært vanskelig, klarte ABB nesten å opprettholde omsetningen fra 2015 i 2016. Driftsinntektene endte på cirka 8,6 milliarder kroner.

– Vi er fornøyde med at vi klarer å holde omsetningen oppe på et relativt høyt nivå i et krevende marked. Det skyldes en god ordrereserve ved årets begynnelse og at vi har gjort det spesielt godt i kraftbransjen. De enhetene som leverer til olje- og gassrelatert virksomhet, har opplevd langt større utfordringer, sier administrerende direktør Steffen Waal i en pressemelding.

Svikt i ordrene

ABB i Norge opplevde en betydelig svikt i ordreinngang, som endte på 6,8 milliarder kroner i 2016, nesten én tredjedel under fjoråret.

– Som mange andre selskaper skulle vi gjerne sett at etterspørselen var høyere, men samtidig vet vi at ordreinngangen gjenspeiler aktivitetsnivået i markedet. Vi har brukt ledig kapasitet til å se på andre anvendelsesområder for vår teknologi. Det har ført til gjennombrudd både innen  vei og infrastruktur og havbruk, noe vi kommer til å fortsette å satse tungt på fremover, sier Waal.

ABBs administrerende direktør i Norge mener at 2017 også kan bli utfordrende, men at selskapet er godt posisjonert for det som kommer.

– Økt grad av automatisering og stadig mer avanserte digitale løsninger, både innen industri og i kraftbransjen, samt fortsatt elektrifisering av samfunnet, gir gode utsikter for vår portefølje, sier administrerende direktør Steffen Waal i meldingen.

Nøkkeltallene
ABB i Norge klarte nesten å opprettholde driftsinntektene i et utfordrende 2016. Driftsinntektene endte på 8,61 milliarder som er ned 2 prosent i forhold til året før. Ordreinngangen opplevde imidlertid en større svikt og endte på 6,8 milliarder, en reduksjon på 29 prosent sammenliknet med 2015. Det operative driftsresultatet endte på 436 millioner kroner i 2016, en nedgang på 33 prosent som i all hovedsak skyldes avsetninger i forbindelse med overgang til ny pensjonsordning.

Den globale ABB-gruppen la fram sine tall for Q4 og 2016 i dag. Klikk her for å lese hele den engelske pressemeldingen.