Selskapet har skrevet ned verdier for 2,7 milliarder kroner de siste to årene.

Seismikkselskapet Polarcus hadde i 2016 inntekter på 243,4 millioner dollar, om lag 2,04 milliarder kroner med gjennomsnittlig dollarkurs for året. Det var en nedgang på drøyt 35 prosent sammenlignet med 2015.

Driftsresultatet (EBIT) ble minus 131,3 millioner dollar, en forbedring fra minus 314,3 millioner dollar året før.

På bunnlinjen ble det svarte tall. Resultatet før skatt ble 23,5 millioner dollar i pluss. Tilsvarende tall året før ga et underskudd på 373 millioner dollar.

Nedskrivninger
– Seismikkmarkedet er fortsatt utfordrende, med vedvarende lav leteaktivitet hos oljeselskapene. Den lave etterspørselen, kombinert med for mange fartøyer i markedet, fører til hard konkurranse om kontraktene, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

I 2016 skrev selskapet ned verdien på flåten og annet utstyr med 26,7 millioner dollar. De to siste årene har selskapet dermed totalt skrevet ned verdier for 342 millioner dollar – over 2,7 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2016 hadde selskapet en ordrereserve på 230 millioner dollar.