30. oktober 2016 befant personell seg to meter unna en kabel som kortsluttet. Personalet befant seg i et tavlerom, som en anonym varsler beskriver som «trange, ledende omgivelser». Varsleren skriver at det var potensiell fare for strømgjennomgang, og konkluderer med at det var fare for alvorlig og akutt skade.

I sin egen granskingsrapport i ettertid, konkluderer Statoil med at de ansatte kunne måttet bøte med livet under ubetydelig endrede omgivelser, skriver Aftenbladet. 

– Dette er en svært alvorlig hendelse, og Statoil sier selv at det kunne endt i dødsfall. Hendelsen var mer alvorlig enn først antatt, sier pressekontakt Eileen Brundtland i Petroleumstilsynet (Ptil).