Zidane-eierne har fått frist til 2. august med å levere utbyggingsplan. Ellers ryker lisensen. 

Dea Norge og medeierne kom nylig et stort steg nærmere realisering av Zidane-utbyggingen i Norskehavet da lisensen ble enig med eierne av Heidrun-feltet om vilkårene for en tilknytningsavtale.

Fakta

Zidane

  • Gassfunn i Norskehavet.
  • Dea Norge er operatør med en 40 prosents eierandel.
  • Medeiere er OMV, Maersk Oil og Edison, hver med 20 prosent.
  • Ressursanslaget er 17,1 milliarder standard kubikkmeter gass og 0,4 millioner kubikkmeter kondensat.

Men samtidig har myndighetene sett seg lei av å vente på en utbyggingsplan for feltet. Da partnerskapet søkte om ett års utsettelse av fristen for innlevering av PUD, var svaret fra Olje- og energidepartementet klart:

«Zidane-prosjektet er teknisk modent, og det er departementets vurdering at rettighetshaverne i Zidane har hatt tilstrekkelig med tid til å fullføre arbeidet med å levere en utbyggingsplan», skriver departementet i et brev til operatør Dea Norge.

Lisensen har nå fått frist til 2. august med å levere en utbyggingsplan. Dersom det ikke skjer, vil eierne bli fratatt hele feltet.

– Vi er klar over at det har vært vanskelige forhandlinger, men Zidane-eierne vet at klokken tikker, sier direktør Bente Nyland i Oljedirektoratet.

Uenighet i eiergruppen
Den største utfordringen for prosjektet er nå, etter det Offshore.no kjenner til, at én eller flere av medeierne ikke ønsker å være med på utbyggingen. Problemet er adressert i brevet fra departementet:

«Dersom det ikke fattes vedtak om innsendelse av en utbyggingsplan for den aktuelle forekomsten, men én eller flere rettighetshavere likevel ønsker å sende inn en utbyggingsplan, må de berørte andeler enten overtas av utenforstående tredjemann eller øvrige rettighetshavere for å sikre 100 prosent deltakelse i utvinningstillatelsen».

– Hensikten er å realisere prosjektet
Lisensen har fortsatt ikke tatt en investeringsbeslutning, opplyser Dea Norge til Offshore.no.

– Zidane-lisensen ble enige med Heidrun-lisensen med den hensikt å realisere prosjektet, men det er vanlig å ta investeringsbeslutningen rett i forkant av innsendelse av PUD, når all informasjon er på bordet. Dette vil også skje i Zidane-lisensen, sier pressekontrakt Nicoline Skrent-Ellingsen i Dea Norge.

10-13 milliarder kroner
Planen er å bygge ut Zidane med en havbunnsramme med tilknytning Heidrun-plattformen. Der skal gassen bli prosessert og eksportert videre til markedet gjennom Polarled-rørledningen. Investeringsanslaget var tidligere på mellom 10 og 13 milliarder kroner, men med fallende leverandørpriser er det naturlig at dette anslaget nå er betydelig redusert.