Riggselskapenes mulighet til å føre overskudd ut av landet kan ifølge ferske beregninger fra Statistisk sentralbyrå ha påført Norge tapte skatteinntekter på 50 milliarder kroner siden 2001, skriver E24.