Tritons inntreden på eiersiden og en tilhørende kapitaltilførsel gjør at DeepOcean står godt rustet til å håndtere den vanskelige situasjonen som svært mange virksomheter i olje- og gassindustrien opplever. Samtidig gir det konsernet muligheter til å utnytte vekstmuligheter som byr seg både innen olje og gass og i fornybarmarkedet.

– I Triton har DeepOcean fått en langsiktig majoritetseier som har dokumentert kompetanse innen strategi, forretningsutvikling og operasjonell kunnskap. Samtidig gir tilførselen av egenkapital selskapet en konkurransefordel fordi kunder i økende grad vektlegger soliditet og langsiktig økonomisk bærekraft når de skal inngå kontrakter i et krevende marked, sier konsernsjef Bart Heijermans i DeepOcean.

 

Triton er et investeringsselskap som gir råd til fond som eier mellomstore virksomheter med hovedkontor i Nord-Europa, Italia og Spania, og investeringen i DeepOcean gjøres også av et slikt fond. Investeringsselskapet har fulgt DeepOcean og bransjen tett og i lang tid og kjenner derfor selskapet og markedene godt.

– Vårt mål er å legge til rette sammen med øvrige aksjonærer for at DeepOcean skal vokse i årene som kommer, og gjennom dette skape langsiktige verdier. Vi mener DeepOcean kan bli en pådriver til konsolidering i bransjen. For å oppnå dette, vil vi bidra med vår strategiske innsikt og vår operasjonelle kunnskap, sier Fredrik Brynildsen som koordinerer Tritons norske

investeringsrådgivningsaktivitet.