Centrica står klar til å levere årets femte og siste utbyggingsplan på norsk sokkel.

Oda skal bygget ut som en tilknytning til Ula-plattformen. Men en ny utbyggingsplan betyr ikke et nytt kontraktsrush for leverandørindustrien. Centrica har nemlig tildelt ut godbitene lenge før prosjektet besluttes.

– Vi har valgt leverandører og tatt dem med i prosjektet mye tidligere enn det som er vanlig. Målet er at alle i større grad skal skjønne hva vi ønsker å gjøre, sa Centrica-direktør Dag Omre under Operatørkonferansen i Stavanger.

Det er FMC, Subsea 7, Aibel og DNV GL som har sikret seg oppdragene.

I tillegg skal Schlumberger stå for brønnene.

– Tanken er «share the pain, share the gain». Bra resultater vil også gi leverandørene en oppside, men dersom én eller flere av kontraktørene leverer dårlig, så vil alle, både eiere og de andre leverandørene, lide. Utfordringen er å finne de riktige og rettferdige måtene å måle prestasjonene på, sier Omre.

Den eneste store avtalen som da gjenstår å tildele i Oda-utbyggingen er riggkontrakten på tre brønner.