Klokken 00:00 natt til tirsdag 1. mars startet Deepsea Atlantic boringen av den første av totalt 35 brønner som skal bores i første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen.

– Deepsea Atlantic forborer nå den første produksjonsbrønnen. Dette er en viktig operasjon i et svært omfattende Johan Sverdrup-puslespill. Forboringen gjør det mulig å utnytte produksjonskapasiteten fra feltet så effektiv som mulig når vi starter produksjonen sent i 2019. Slik maksimerer vi verdiene fra feltet fra første dag, sier Kjetel Digre prosjektdirektør for Johan Sverdrup.

Riggen borer den første produksjonsbrønnen gjennom en forboringsramme som ble installert på feltet sommeren 2015. Totalt åtte brønner skal bores gjennom forboringsrammen, før riggen forflytter seg for å bore injeksjonsbrønner på tre lokasjoner på feltet.

I 2018 vil Johan Sverdrups permanente boreplattform bli installert som den andre av fire plattformer på det planlagte feltsenteret. Boreplattformen er nå under bygging ved Aibels verft i Haugesund og i Thailand. Når boreplattformen er installert og operativ, starter arbeidet med å kople opp de åtte forborete brønnene fra forboringsrammen. På dette tidspunktet borer «Deepsea Atlantic» injeksjonbrønnene som skal gi trykkstøtte i reservoaret for å opprettholde en høy produksjon fra feltet.

Operatør Statoil, riggeier Odfjell Drilling og boretjenesteleverandør Baker Hughes har jobbet tett sammen, for å levere sikkert og kostnadseffektivt. Nytt på Johan Sverdup er integrerte tjenester, hvor Baker Hughes har fått hovedleveransen sammen med Odfjell Drilling.

Kontrakten for integrerte tjenesteleveranser for boring har en verdi på 1,5 milliarder kroner ble tildelt Baker Hughes 6. juli 2015.

Kontrakten for rigg og boretjenester på Johan Sverdrup har en samlet verdi på over 4,35 milliarder kroner og ble tildelt Odfjell Drilling 15. juni 2015.

Kontrakter til en verdi av over 50 milliarder kroner har blitt tildelt i Johan Sverdrup-prosjektet. Over 70 % av kontraktene har blitt tildelt leverandører med norsk fakturaadresse.