– Vendepunktet kom like før jul, sier konsernsjef Bjørn Torkildsen i Incus Investor.

Det Stavanger-baserte investeringsselskapet, som inntil i fjor var kjent som Scana Industrier, har kjempet i motbakke i mange år.

Fakta

Incus Investor

  • Tidligere Scana Industrier
  • Investeringsselskap med hovedkontor i Stavanger
  • Etablert som industrikonsern da ScanArmatur og ScanPaint fusjonerte i 1987
  • Selskaper i Sverige, Kina, USA, Polen Singapore, Brasil og Sør-Korea.
  • Om lag 1000 ansatte i datterselskapene.
  • Skipsreder Herbjørn Hansson og sønnen Alexander eier 23,2 prosent av selskapet gjennom High Seas AS
  • John Arild Ertvvag og familien (Camar AS) er nest største eier med 21,7 prosent av aksjene

Selskapet har ikke hatt positivt resultat siden 2009, og totalt er om lag én milliard kroner tapt de siste syv årene.

Flere ganger har selskapet behøvd hjelp fra aksjonærer og banker for å overleve.

Sunnere drift

Også i fjor ble det røde tall på bunnlinjen. Men underskuddet på 16 millioner kroner før skatt var en vesentlig forbedring fra minus 95 millioner året før.

– 2016 var et krevende år. Men det var året da vi nådde bunnen. Vi ser at tiltakene for å spare kostnader begynner å få full effekt. Etter at det snudde, har vi hatt en klart positiv utvikling, sier Torkildsen.

Han peker på at driften ble gradvis bedre gjennom fjoråret. I årets siste kvartal var driftsresultatet før avskrivninger og nedskrivninger (ebitda) 57 millioner i pluss.

Incus har virksomhet i flere ulike segmenter. Torkildsen trekker fram petroleum og stål som de mest interessante.

– I olje og gass er det fortsatt svært utfordrende. Likevel ser vi økt interesse og flere forespørsler, men det tar tid før det viser igjen som konkret arbeid og inntekter.

– Innen stål har vi hatt en positiv utvikling. Det henger sammen med vellykkede kostnadskutt, en omlegging av markedsarbeidet og et stålmarked i bedring, sier Torkildsen.

Snuoperasjon

Han overtok som styreleder i selskapet for snart tre år siden og satte da i gang en prosess for å rydde opp. Høsten 2015 overtok han posisjonen som toppsjef.

Våren 2015 ble det besluttet å legge om hele selskapets strategi. Scana Industrier gikk fra å være et industrikonsern til å bli et investeringsselskap. Et år senere ble navnet endret for å manifestere endringen.

– Etter min vurdering har omleggingen vært svært vellykket – både finansielt og driftsmessig. Selskapet er i dag i en helt annet situasjon enn da prosessen ble satt i gang, sier Torkildsen.

– Hvordan ser 2017 ut?

– Trenden er som sagt positiv. Vi preges fortsatt av lav aktivitet i olje og gass, men har kuttet kostnadene så mye at det ikke merkes på samme måte.

– Blir dette året der selskapet endelig får positivt resultat igjen?

– Jeg skal være veldig forsiktig med å spå hvordan året ender. Men det er naturligvis målet, sier Torkildsen.

Vil kjøpe

Han forteller at selskapet nå er i ferd med å utarbeide en ny strategi – en direkte konsekvens av at situasjonen nå er lysere enn på lenge.

– Det handler om at vi nå har kommet så langt at vi vender blikket framover og tenker mer offensivt. Vi er et investeringsselskap og vil både kjøpe og selge selskaper, ikke bare selge, sier Torkildsen.

De siste årene er flere selskaper solgt og lagt ned – blant annet for å skaffe penger for å bli kvitt gammel gjeld.

– Så framover skal dere kjøpe selskaper?

– Vi vil i alle fall følge nøye med på hvilke muligheter som dukker opp, sier Torkildsen.