To alternativer.

Statoil har identifisert to mulige lokasjoner for ilandføring av oljen fra Skrugard-feltet i Barentshavet – Veidneset i Nordkapp kommune og Markopp i Kvalsund kommune.

Det kommer fram i en invitasjon Finnmark Fylkeskommune har sendt ut til et regionalt planforum 22. august.

De to alternativene skal nå vurderes opp mot hverandre i en mulighetsstudie.